MENU

KONTAKT

Zespół KALKAT

kalkat@poczta.fm

03 czerwca 2018

Prace ziemne na terenach miejskich i podmiejskich muszą być wykonane szybko i nie mogą komplikować życia mieszkańcom, co jest trudne i stanowi swego rodzaju wyzwanie dla budowniczych. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie koparki ssącej.  Te zaawansowane technologiczne maszyny, właśnie wprowadza na polski rynek firma Bicco Technologie Transportowe.

 

Wykonanie jakichkolwiek prac ziemnych w miastach z wykorzystaniem koparek jest wyjątkowo trudne.  Niezwykle gęsta sieć rur i kabli często wyklucza użycie tradycyjnych koparek, ze względu na ryzyko ich uszkodzenia, a co za tym idzie ogromnych strat i konieczności napraw. Oczywiście w takich przypadkach istnieje możliwość  wykonania prac z udziałem grupy robotników, którzy ręcznie, za pomocą łopat dokonają wykopu. Jednak to rozwiązanie również nie pozostaje bez wad. Wiąże się z koniecznością opłacenia większego zespołu pracowników, a prace wykonywane w ten sposób znacznie się przedłużają i wymagają wyłączenia większego odcinka drogi lub chodnika.  Poza tym, w XXI wieku dążymy do automatyzacji, a wykorzystanie brygady robotników do tego typu pracy jest zaprzeczeniem tego procesu.

 

W efekcie okazuje się, że obie znane dotąd metody są uciążliwe, wiążą się dużymi nakładami finansowymi, których można uniknąć.

W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie koparki  ssącej, która  łączy wysoką wydajność pracy  tradycyjnej koparki z precyzją i „wyczuciem” robotnika z łopatą jednocześnie minimalizuje obszar pracy.

 

Co to jest koparka ssąca?

 

Choć trudno w to uwierzyć, koparki ssące pojawiły się już na rynku około 15 lat temu. W Polsce prawie jeszcze nieznane, w Europie z sukcesem są  wykorzystywane  przez wiele firm. Szczególnie popularne są w Niemczech, które dzięki takim firmom jak RSP GmbH,  są niekwestionowanym liderem w ich produkcji. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie tradycyjna koparka jest nieodpowiednim narzędziem.  Koparka ssąca jest idealnym rozwiązaniem w trudnych terenach, takich jak centra miast, gdzie gęsta zabudowa  oraz sieć rur i kabli uniemożliwiają manewrowanie zwykłej koparce.  Urządzenie doskonale poradzi sobie także w trudno dostępnym miejscach, gdzie pojazd ma utrudniony dojazd, gdyż może wessać materiał ssakiem o średnicy 250mm w promieniu pracy 100 m. Stosowanie tego typu urządzeń pozwala zredukować do minimum utrudnienia w ruchu oraz inne negatywne zjawiska dla otoczenia, które mogłoby pojawić się przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod.

 

Zastosowanie koparek ssących to m.in.:

- Prace ziemne w strefach miejskich i podmiejskich (centra miast, starówki)

- Naprawy i działania serwisowe wodociągów, kanalizacji i sieci kablowych

- Kopanie rowów przy istniejących przewodach

- Torowiska - naprawy, konserwacja, usuwanie kruszywa

- Czyszczenie różnego typu zanieczyszczeń (czyszczenie środowiskowe)

- Pielęgnacja drzew (wymiana gleby pod systemem korzeniowym, usuwanie ziemi wokół korzeni)

- Odsysanie kruszywa, wody, błota, gruzu, kamieni o średnicy do 25cm

 

- Prace specjalne, gdzie niemożliwe jest zastosowanie konwencjonalnych koparek

 

Jak to działa?

 

Działanie koparki ssącej jest bardzo podobne do działania odkurzacza.  Wentylator wytwarza podciśnienie do 40.000 Pa. W ten sposób uzyskiwana jest struga powietrza o wydajności do 32.000 m3/h. Wąż ssący umocowany na sterowanym hydraulicznie wysięgniku jest ruchomy i porusza się w trzech kierunkach. Każdy gatunek materiału o średnicy nie przekraczającej 250mm może być zasysany poprzez dyszę wlotową. W zbiorniku struga powietrza jest "uspokajana" i zmieniany jest jej kierunek. W wyniku tego materiał zasysany, jest oddzielany od strugi powietrza. Powietrze następnie trafia do komory separacyjnej, gdzie jest suszone i oczyszczane. Pozostałe zanieczyszczenia (pył) są wyłapywane przez mikrofiltry. Oczyszczone powietrze uwalniane jest na zewnątrz. Zbiornik, komora separacyjna i filtry są opróżniane hydraulicznie  podczas wyładunku kontenera.

Zbiornik jest umiejscowiony w takim miejscu aby zapewnić optymalny rozkład mas na poszczególne osie pojazdu.

Wszelkie funkcje sterownicze mogą być wykonane poprzez: konsolę, pilotem zdalnego sterowania połączonym z centralką kablem lub radiowym pilotem zdalnego sterowania (opcja).

 

Wymagania dotyczące podwozia zależą od typu koparki.  Najmniejsze podwozie, które może zostać wykorzystane to podwozie  o DMC 18 ton i minimalnej mocy silnika 280 kM.  Większe koparki ssące instaluje się na podwoziach trzy i cztero osiowych.

 

W zależności od potrzeb klientów i wykorzystywania urządzenia, firma Bicco oferuje 4 rodzaje koparek ssących, spełniających swoje funkcję nawet w wyjątkowo trudnym środowisku.

 

W wyjątkowo wąskiej  przestrzeni (np. starówki) najbardziej sprawdza się  typ ESE 18/4 (MIEJSKA KOPARKASSĄCA). Całkowita szerokość wynosząca zaledwie 2.3 m,  sprawia, że ten model poradzi sobie nawet w najciaśniejszej  przestrzeni miejskiej.

 

ESE 19/5 to typ nieco większy, o pojemności zbiornika 5m3. Ten model łaczy ze sobą stosunkowo niewielkie rozmiary z wysoką wydajnością.

Z kolei ESE 32/7 to koparka ssąca o wyjątkowo wysokiej wydajności. Podwójny wentylator zapewnia bezkonkurencyjną wydajność tego urządzenia. Koparka nadaje się nie tylko do „normalnego”  odsysania, ale także do usuwania materiału znajdującego się w znacznej  odległości od pojazdu (nawet 100 m!).

 

Prawdziwym bestsellerem jest ESE 26/7 (UNIWERSALNA KOPARKA SSĄCA).  Popularność tego typu wynika z optymalnych  proporcji pomiędzy rozmiarem, wydajnością i objętością kontenera.

 

Głębokość wykopu koparek ssących wacha się od 15-20 m (w zależności od modelu), a maksymalny promień roboczy to 100 m. Z kolei objętość pojemnika wynosi od 4 m3 ( modelu ESE 18/4) do nawet 10 m3 w modelu ESE 32/7.

 

Przystawka odbioru mocy od silnika przekazuję napęd do wentylatorów, natomiast napęd hydrauliki wywrotu kontenera przekazywany jest od skrzyni biegów.

 

Rewolucyjna, zaawansowania technologia koparek ssących sprawia, że ich stosowanie przynosi same korzyści.  Koparka ssąca zastępuję pracę kilkunastu robotników z łopatami, co skraca czas wykonywania prac ziemnych, a w efekcie zmniejsza koszty. Poza tym, szybkie wykonanie robót oznacza mniejsze utrudnienia w ruchu oraz inne temu podobne niedogodności.

Zastosowanie koparki ssącej powoduje, że rozdrabnianie,  odsysanie i transport odbywa się za pomocą jednego pojazdu, co ma również niewątpliwe zalety ekonomiczne. Ponadto, ze względu na zasadę działania, „miejsce pracy” koparki pozostaje czyste po zakończeniu jej działania na danym obszarze, co niweluje konieczność sprzątania terenu.

 

Koparka do zadań specjalnych.

Nowy

Wymiar

Kosztorysowania

KALKAT