MENU

KONTAKT

Zespół KALKAT

kalkat@poczta.fm

 

L.p.

Nazwa wskaźników

Kp

Z

Kz

I

Średnie ogólnokrajowe

66,58

10,51

7,52

II

Średnie branżowe

66,66

10,51

7,63

III

Średnie branżowe - inwestycje

66,51

10,51

7,42

IV

Średnia branżowe - remonty

66,65

10,51

7,65

V

Średnia branżowe ogólnobudowlane

66,70

10,51

7,69

VI

Średnie instalacyjno - inżynieryjne

66,62

10,51

7,63

VII

Średnie instalacyjne

66,19

10,51

6,99

1

Branża ogólnobudowlana - inwestycyjne

66,71

10,51

7,69

2

Branża ogólnobudowlana - remonty

66,71

10,51

7,69

3

Branża instalacyjna - sanitarna

66,39

10,51

7,22

4

Branża instalacyjna - elektryczna

65,99

10,51

6,77

5

Branża inżynieryjna

67,52

10,51

8,87

6

Roboty specjalistyczne

66,11

10,51

6,82

 

 

Wskaźniki narzutów.

 

W(Kp) - Wskaźniki narzutów KOSZTÓW POŚREDNICH do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.
W(Z) - Wskaźniki narzutów ZYSKU do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.
W(Kz) - Wskaźniki KOSZTÓW ZAKUPÓW materiałów.

Nowy

Wymiar

Kosztorysowania

KALKAT

KOSZTORYSOWE WSKAŹNIKI NARZUTÓW

Tutaj znajdziesz aktualne kosztorysowe wskaźniki narzutów.