T

Wskaźniki narzutów

Kp -  KOSZTY POŚREDNIE do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.
Z - ZYSK do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.
Kz - KOSZTY ZAKUPU materiałów.

Na dzień 30.03.2024

Wyszczególnienie

Kp

Z

Kz

Instalacje elektryczne

69,92

13,00

7,58

Instalacje sanitarne

70,23

13,00

7,43

Roboty inżynieryjne

69,84

13,00

7,91

Roboty ogólnobudowlane

69,60

13,00

7,33

Roboty specjalistyczne

70,07

13,00

8,11

Obserwuj na:

Na skróty