T

Serwis internetowy - oznacza strony internetowe, pod którymi  prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.kalkat.pl, programy, aplikacje, informacje, media społecznościowe.

Usługodawca - Administrator, właściciel  serwisu internetowego.

Użytkownik - oznacza osobę, podmiot, korzystającego z serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

Korzystanie z zasobów Serwisu internetowego jest bezpłatne.

Korzystanie z Serwisu internetowego jest wyłącznie dobrowolne.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu internetowego było możliwe dla Użytkowników z dostępem do Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Zakazane jest użytkowanie Serwisu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 Użytkownik jest uprawniony do dobrowolnego korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własne ryzyko. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego przez Użytkownika, które naruszałaby interes Usługodawcy.

Administratorem i właścicielem Serwisu internetowego oraz danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: Jarosław Godlewski , Mostki 48, 66-218 Lubrza.

Treści zamieszczone w Serwisie internetowym, jak np. stawki, ceny, wskaźniki, program,  artykuły, opisy, komentarze oraz innego elementy Serwisu internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich traktować jako konkretnej i szczegółowej instrukcji dla podejmowania działań przez Użytkownika. Podejmowanie przez Użytkownika działań na podstawie tych treści, o których mowa powyżej, powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą z danej dziedziny.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych zasobów Serwisu internetowego.

Regulamin serwisu kalkat.pl

Obserwuj na:

Na skróty